výrobce

díly z pryže a kovu pryže

Výroba

Dostupnost součástek zavěšení do nových nebo netypických modelů je velmi špatná. Často jsou dostupná pouze celá ramena za velmi vysoké ceny. V takovém případě přichází s pomocí firma TEDGUM. Specialisté zaměstnaní ve firmě analyzují na základě informací přicházejících z automobilového trhu, od partnerů spolupracujících s firmou a především od mechaniků možnost rychlého zavedení gumokovových dílů do výroby.

Během projektování gumokovových dílů mají naši inženýři vždy jeden cíl: vyrobit takové autosoučástky, které jsou trvanlivé a vysoce spolehlivé. Za tímto účelem analyzují slabá místa součástek, aby je pak mohli odstranit. Jedním z takových řešení jsou zpevněné konstrukce gumokovových pouzder, čehož se podařilo docílit optimalizací gumové směsi, zvětšením objemu gumy a modifikací vnitřní konstrukce pouzdra se zvýšenou odolností proti přetížení.  

Díky tomuto řešení se tato pouzdra vyznačují podstatně prodlouženou dobou životnosti, navíc zvyšují bezpečnost a komfort jízdy.

Touto metodou jsou při projektování součástek aplikována řešení na nejmodernější technické úrovni. Při konstrukční práci inženýři samozřejmě berou v úvahu celý systém daného zavěšení a kontrolují, zda zlepšení jednotlivých součástí nebude mít za následek rychlejší opotřebení ostatních částí zavěšení.

Realizujeme objednávky krátkých sérií také pro atypická řešení. Při projektování se používají moderní systémy CAD.

© 2014 TEDGUM.PL {all_rights_reserved}.