producent

części gumowych i metalowo-gumowych

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

W dniu 20.12.2016r firma TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI  podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem: „Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo - metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing”.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Celem głównym projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji podzespołów gumowo - metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing.

Do założonych celów szczegółowych należą:

- inwestycja w innowacyjną technologię,

- wdrożenie wyników prac B+R,

- utworzenie nowych miejsc pracy,

- wzrost eksportu produktów,

- wejście na nowe rynki zbytu,

- zwiększanie BHP pracowników,

- wzrost przychodów,

- konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Planowane efekty to między innymi:

- wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług; nowym produktem będą innowacyjne podzespoły do samochodów

- wdrożenie prac B+R

- poprawa BHP; dzięki realizacji projektu znacznie wzrośnie bezpieczeństwo pracowników na terenie hali produkcyjnej

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 439 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie projektu z UE: 526 500,00  zł

© 2014 TEDGUM.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.