výrobca

diely z gumy a kovu gumy

Kvalita 

Kontrolný proces samostatného diela je viacvrstvový a je prítomný pri celom výrobnom cykle.

V prvom ráde je prototyp dôkladne skúmaný. Ak budú splnené všetky kvalitatívne kritéria je možné zahájiť sériovú výrobu. Konštruktéri sú prítomní pri celom výrobnom procese kvôli tomu, aby zabezpečiť trvalú vysokú kvalitu. V dieloch prichádzajúcich z obrábania sú dôkladne kontrolované všetky rozmery, akékoľvek nedodržanie rozmeru diela ho automaticky diskvalifikuje z ďalšieho výrobného procesu.  Všetky diely pred odoslaním zákazníkovi sú skúmané z hľadiska kvality a odolnosti a preto máme istotu, že z nášho skladu odchádza výrobok najvyššej kvality. 

© 2014 TEDGUM.PL {all_rights_reserved}.